Under 2019 gick svensk fotboll från att vara en internationell förebild vad gäller läktarkultur, till att hamna i en…