Om du eller ditt barn skulle svälja frätande medel är det viktigt att agera snabbt. Giftinformationscentralen listar här tre snabba råd för att minimera skadorna.