Varagårdsskolan i Bjuv har en hög sjukfrånvaro, 50 procent av skolans elever är hemma. Nu har man påbörjat digitalundervisning för dem elever som är hemma – samtidigt som de vanliga undervisningarna pågår i klassrummen.