Sen fem år tillbaka drogtestas alla elever på Klippans gymnasium. Allt färre elever har spår av droger i urinen – och analyser av samhällets avloppsvatten pekar åt samma håll.