Ansiktsigenkänning blir allt vanligare i vår vardag och det finns redan idag på vissa mobiler. Genom att bara titta in i kameran på mobilen så låser den upp sig. Jörgen Ahlberg, som har forskat om ansiktsigenkänningsteknik, säger att den är bättre på att känna igen ansikten än vad en människa är. Men hur kan AI vara bättre på att känna igen ansikten och hur funkar det egentligen?