Genom att slå ihop studiedagar och ändra lovens längd har Amerikanska gymnasiet infört tre terminer. Här förklarar SVT:s reporter hur läsåret ser ut.