Landets befolkning har passerat hundra miljoner • Kampanj ska hindra att fler föds.