Om du som jobbar i butik utsätts för en rån finns det flera tips att utgå från för att hantera situationen på bästa sätt.