Både Östergötland och Gotland kommer i framtiden drabbas av extrem nederbörd, värmebölja och stigande havslinjer. Ett scenario som vi redan idag måste anpassa oss till.