Fem tips när familjen växer – psykologernas råd till föräldrar.