En expansion av Skoghalls bruk får miljökonsekvenser. Positiva i form av att utsläppen av koldioxid från fossila bränslen minskar. Samtidigt kan dock utsläppen av kväveoxid tredubblas och bruket bli ett av de som släpper ut mest kväveoxid i Sverige.