Klinsikt forskarcentrum i Umeå följer noga personer som i olika grad varit sjuka i covid-19. Genom att på hel och halvår jämföra olika mätresultat som tagits ännu mer noga i början bygger man en mängd uppgifter.