Mycket övertid, många olika timvikarier och ett tungt arbete gjorde att personalen på psykiatriboendet Ringövägen 40 i Karlskrona gick på knäna. De lyckades då driva genom att överanställa personal och genom att få fler kollegor blev arbetsmiljön bättre – dessutom minskade kostnaderna för kommunen.