Nära en halv miljon barn i Sverige lever med föräldrar med någon typ av missburk. För dessa barn kan sommarlovet upplevas som en lång plåga. Men det finns hjälp att få. – Det är väldigt viktigt att få träffa andra ungdomar som känner likadant som en själv, säger Johanna Azar, vid organisationen Maskrosbarn.