Beslutet att förse alla 737 max-plan med flygförbud kan kosta flygplanstillverkaren Boeing tiotals miljarder kronor, uppskattar amerikanska analysföretag inom finanssektorn, rapporterar CNN.