I dag är det nästan omöjligt att få en inblick i hur många i Ryssland som är emot det pågående kriget i Ukraina. Det beror främst på rädsla, säger forskaren Anna Kulesjova. Varenda ord som staten anser vara felaktigt kan leda till ett långt fängelsestraff. Men Kulesjova har gjort djupintervjuer med 100 personer som är emot kriget och den ryska regimen.