Socialtjänsten larmar om att rättsäkerheten i Sverige är hotad. Särskilt drabbat är arbetet med barn och unga. För SVT Nyheter beskriver flera kuratorer kontakten med socialtjänsten som “ett lotteri” och vittnar om anmälningar som aldrig handläggs.