Det är betydande skillnader i utsläpp av växthusgaser mellan olika drivmedel.Bensin är sämsta valet. Diesel är betydligt bättre, särskilt den helt förnybara dieseln HVO100. Bäst är eldrift. Allt enligt Energimyndighetens senaste rapport.