Snabbare tillstånd, fler investeringar och mer kunskap ska få EU-länderna att utvinna fler viktiga råvaror på hemmaplan. Samtidigt presenteras planen för den fossilfria industrin.