Högre löner och pensioner, lägg därtill skattesänkningar – det betyder att de flesta får högre disponibel inkomst nästa år. Samtidigt gör inflationen att köpkraften blir sämre än i januari 2018. Inflationen äter upp inkomstökningarna för flertalet hushåll under 2019.