Medborgarforskning innebär att forskare och medborgare tillsammans tar fram ny kunskap. Metoden är långt ifrån ny och den kanske mest kända medborgarforskaren hette Carl von Linné.