Sedan lunchtid sitter staben i möte om de uteblivna leveranserna av livsviktigt sjukvårdsmateriel. En åtgärd är att omfördela artiklar. Under dagen har också Karlskoga lasarett skickat en stor mängd artiklar till USÖ.