Pedagogerna Anna Sandström och Jenny Erickson har arbetat i projektet ”Växtzon oändlig” i Boden för att få långtidsarbetslösa människor tillbaka till arbetsmarknaden. Ett projekt där mer än hälften av deltagarna har jobb eller studerar i dag.