Smittspridningen av covid-19 ökar i Västmanland, fler insjuknar i dag än för någon månad sedan. Men läget är långt ifrån så allvarligt som det varit i perioder de senaste åren. En stor anledning är att många vaccinerat sig.