Unik studie • Syn på sexualitet en skillnad mellan utlandsfödda och övriga svenskar.