Vill ha en utredning om nya stödformer till fria aktörer.