Andersson uppmanar regeringen att ta avstånd från SD i samband med Natoansökan.