Ska ta reda på hur många som bor kvar trots att de anvisats till andra delar av landet.