Socialdemokraternas budget för Region Blekinge innehåller en skattehöjning på 40 öre, vilket är mindre än Alliansens 60 öre. – Vi kan se att kostnadsutvecklingen dämpas, säger gruppledare Christina Mattisson (S).