Socialdemokraterna i Region Dalarna föreslår att det görs en ny struktur- och förändringsplan för sjukvårdens ekonomi, då Dalarna kring årsskiftet nådde en nettokostnad som var högre än rikssnittet.