Partiet vill även återinföra fri entré på statliga museer.