Socialdemokraterna vill ösa på med mer vindkraft, särskilt till havs, och lägger ett antal förslag för att göra det möjligt. Vindkraften ska inte missgynnas i förhållande till andra kraftslag, anser S.