Vindkraften ska inte missgynnas i förhållande till andra kraftslag, anser S.