Gruppledaren Anders Ygeman (S) är redo att göra avsteg från sin tidigare praxis om att största parti utser talman – och öppnar därmed för kandidater från andra partier. – Om vi har en diskussion och det finns en kandidat som kan samla ett stort stöd i riksdagen så måste vi naturligtvis diskutera det.