”Rosornas krig” trappas upp timme för timme.Under onsdagskvällen har Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Göteborg samlats och avsatt Ann-Sofie Hermansson som gruppledare.Till ny gruppledare har Marina Johansson valts.– Det var en nödvändighet av rent praktiska skäl, Jonas Attenius.