Vill förenkla för resenärer under renoveringen av Söderströmsbron.