Förslaget ligger klart – nu ska partierna ta ställning till det.