Skarp kritik mot myndighet, generaldirektören: Jag kommer ta mitt ansvar.