Socialdemokraterna vill nu ha svar på ett antal frågor om regiondirektören Anneli Snobls avgång med en fallskärm på 18 månadslöner. Enligt partiet ska det ha funnits ett tidigare avtal som gav arbetsgivaren rätt att säga upp Anneli Snobl med tolv månaders uppsägningstid.