Överstelöjtnant Joakim Paasikivi: ”En oroväckande utveckling.”