Avslöjas när helikoptrar landar på de målade bilderna • Expert: ”Dåliga på att vilseleda.”