Ryssland har påbörjat mobilisering av 300 000 reservister. Men oron över att bli inkallade som krigssoldater mot sin vilja växer hos de familjer som SVT har pratat med. – Man är rädd och känner sig hjälplös. Man vill vara förvissad om att man inte blir kanonmat i ett meningslöst krig, säger ”Oleg”, student från Moskva, som nu funderar på att lämna landet.