Bolag försökte sälja vidare ryska bär som finska till Europa • ”Det har vi aldrig gjort.”