Ännu ett mystiskt dödsfall har inträffat i den ryska eliten.Den här gången är det Anatolij Gerasjtjenko, tidigare rektor vid Moskvas luftfartsinstitut, som dött efter ett fall inne i universitetets lokaler.