Den sovjetiska atomubåten Komsomolets förliste i Norska havet efter en brand år 1989.Nu har norska forskare upptäckt att vraket läcker radioaktivt cesium.Som högst uppmättes nivåer av radioaktivt material som var 800 000 gånger det normala.