Den rysk-svenska föreningen Sputnik har varit under granskning efter att deras ordförande uttalat sig positivt om Rysslands president Vladimir Putin. Nu står det klart att föreningen inte kommer att behöva betala tillbaka de bidrag på 110 000 kronor föreningen fått från Luleå kommun. Kommunens riktlinjer kring demokratiska principer har inte varit tillräckligt tydliga.