Dumans talman till attack: ”Deltar direkt i militära aktioner mot vårt land.”