Stockholms stads beslut att döpa om en del av parken intill ryska ambassaden till Fria Ukrainas plats har väckt irritation i Moskva.