Fenomenet kan kopplas till den ryska underrättelsetjänsten, enligt en ny granskning.