Den man som tidigare rymt från en rättpsykiatrisk avdelning i Falköping kunde under lördagen gripas i centrala Stockholm.